Zwrotnice osi w iParts.pl!

Zwrotnica osi to element, który do najpopularniejszych nie należy, a znalezienie w sieci dokładnych informacji o nim łatwe nie jest. Tymczasem zwrotnica pełni niezwykle ważną funkcję. Zwrotnica osi zbudowana jest z drążków, dźwigni i ramion, których zadaniem jest przekazywanie ruchów przekładni kierowniczej do kół przedniej osi. W popularnych w samochodach zawieszeniach przednich niezależnych dwa drążki kierownicze łączy się przegubami kulowymi z ramionami zwrotnic. Przeguby kulowe wykorzystywane są także przy łączeniach drążków z końcówkami zębatki przekładni.

Zwrotnica osi, tworzy więc zespół dźwigni i drążków, regulujących pracą kół kierowanych (przednich). Z technicznego punktu widzenia zwrotnica umożliwia toczenie się kół po łuku drogi bez poślizgu bocznego, a więc po torze. Daje to precyzję i wydajność. Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem przy zwrotnicy osi jest trapezowy mechanizm zwrotniczy.