Chłodnica EGR to dla wielu wciąż dość zagadkowy element układu recyrkulacji spalin. Wprawdzie w nowoczesnych samochodach jej obecność staje się pomału standardem, jednak wciąż nie wszyscy wiemy, czemu służyć ma jej obecność, jak działa oraz jaką funkcję pełni w jej przypadku płyn chłodniczy? I skąd w ogóle ten płyn się tam bierze?

Chłodnica EGR to jeden z dwóch najważniejszych elementów układu recyrkulacji spalin, z którym to układem mieliśmy się okazję już doskonale zaznajomić. O ile jednak układ z samym tylko zaworem EGR znamy od co najmniej 25 lat, o tyle chłodnica jest dla tego układu elementem stosunkowo nowym. Nic więc dziwnego, że nie wszyscy kierowcy znają jej rolę czy budowę. I wciąż niektórych zaskakuje fakt, że chłodnica EGR zasilana jest płynem chłodniczym. Bo i skąd bierze się w niej ten płyn? Jak należy z nim postępować?

Jak rolę pełni i z czego zbudowana jest chłodnica EGR? Dlaczego zasilana jest płynem chłodniczym?

Układ recyrkulacji spalin to rozwiązanie pełniące czysto proekologiczną funkcję. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o to, aby woda w naszych rzekach była czystsza, a trawa bardziej zielona. Układ recyrkulacji spalin ma na celu ograniczanie emisji tlenków azotu, które są substancjami szkodliwymi dla każdego żywego organizmu – w tym i dla nas samych. Aby obniżyć tę emisję, konieczne jest (przynajmniej na obecnym etapie naszej wiedzy o całym procesie) obniżenie temperatury w komorze spalania jednostki napędowej. Właśnie w tym celu powstał układ recyrkulacji spalin. Doprowadzając część spalin wychodzących z silnika do układu dolotowego, ograniczamy zawartość tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej. Im mniej tlenu, tym niższa temperatura towarzyszy procesowi spalania tej mieszanki i tym mniej powstaje skutkiem tego tlenków azotu.

Przez lata głównym elementem układu recyrkulacji spalin był zawór EGR. Jednak chęć ograniczenia ilości tlenków azotu do minimum oznaczała konieczność wprowadzenia do układu dodatkowych rozwiązań. Takim rozwiązaniem okazała się być chłodnica EGR, która:

  • pozwala obniżyć temperaturę spalin trafiających do komory spalania,
  • zwiększa gęstość spalin, ograniczając jeszcze bardziej ilość tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej.

Efektem obecności chłodnicy EGR jest jeszcze większe obniżenie temperatury spalania i redukcja emisji tlenków azotu aż o 70%.

Sama chłodnica EGR jest urządzeniem dość prostym w budowie. Część ta składa się z komory chłodzenia, do której trafiają spaliny zasysane przez układ recyrkulacji i w której są one rozpraszane. Dodatkowo na spaliny te działa płyn chłodniczy znajdujący się w płaszczu wodnym okrywającym komorę chłodzenia. Płyn ten odbiera ciepło od spalin zupełnie tak samo, jak dzieje się to w przypadku układu chłodzenia silnika.

Jaki rodzaj płynu znajduje się w chłodnicy EGR. Jak często należy go wymieniać?

Już sam opis budowy chłodnicy EGR powinien Wam nasunąć odpowiedź na te pytania. Skoro wszystko działa tu na zasadzie identycznej, jak w przypadku układu chłodzenia silnika, a w płaszczu wodnym chłodnicy EGR również znajduje się płyn chłodniczy, łatwo się domyśleć, iż jest to dokładnie ten sam płyn, jaki krąży właśnie w układzie chłodzenia jednostki napędowej. Chłodnica EGR jest zwyczajnie podłączona do tego układu, stanowiąc jego integralną część. Zarówno działanie, jak i eksploatacja płynu chłodniczego przebiega tu na tych samych zasadach. Dobierając płyn chłodniczy dla silnika, decydujecie więc również o tym, jaki płyn będzie krążył w chłodnicy EGR. Najważniejsze przy jego wyborze jest kierowanie się wskazówkami producenta auta. To od niego zależy, czy będzie to:

Od Was natomiast zależy, czy zdecydujecie się na gotowy płyn do chłodnic, czy też może raczej na koncentrat płynu do chłodnic. Pamiętajcie jednak, że do koncentratu niezbędna będzie Wam również woda demineralizowana, najlepiej duża, 5-litrowa woda demineralizowana iParts. Nie ma obawy, nie zmarnuje się, nawet gdybyście zamówili kilka takich „baniaków” na raz. O tym, do czego jeszcze będziecie mogli ją wykorzystać, przeczytacie w naszym poradniku „Do czego jest potrzebna kierowcom woda destylowana? Czy na pewno znacie wszystkie zastosowania tego płynu samochodowego?

A co do interwału wymiany płynu chłodniczego krążącego w chłodnicy EGR, to tu również obowiązują terminy wskazane przez producenta danego auta. Zwykle wymianę taką przeprowadza się co 2-4 lata lub co 100-200 tys. km. Pamiętajcie jednak o tym, aby znacznie częściej kontrolować poziom tego płynu. Róbcie to co najmniej 2 razy w roku, a najlepiej przed każdą dłuższą podróżą. Tak dla własnego spokoju i bezpieczeństwa.