Czytaj o głowicach silnika

Głowica silnikaGłowica w nowoczesnych silnikach spalinowych stanowi jego najbardziej skomplikowany element. Podstawowym zadaniem głowicy jednostki napędowej jest zamykanie przestrzeni, w której dochodzi do spalania mieszanki paliwowo-powietrznej, a która z drugiej strony zamykana jest przez denko tłoka. Zaawansowana technicznie konstrukcja głowicy silnika wymusza jej skomplikowany kształt, przez co najczęściej tworzone są ze stopów metalów lekkich lub z żeliwa.

Ze względu na rodzaj chłodzenia, wyróżniamy dwa główne rodzaje głowic jednostek napędowych – głowice silników chłodzonych cieczą oraz głowice silników chłodzonych powietrzem. W pierwszym rodzaju chłodnic wykonane są specjalne kanały prowadzące, którymi płyn chłodniczy doprowadzany jest do wszelkich miejsc, wymagających chłodzenia, a w dalszej kolejności – najczęściej za pośrednictwem pompy wody płyn ten kierowany jest do chłodnicy, gdzie ulega procesowi schładzania. W tego typu chłodnicach często montowany jest termostat, który odpowiedzialny jest za otwieranie i zamykanie małego i dużego obiegu chłodzącego – jest to uzależnione od temperatury roboczej jednostki napędowej.

W zdecydowanej większości głowic samochodowych umieszczane są komory spalania, a także wszystkie elementy rozrządu. Ponadto, znajdują się tutaj specjalnie uformowane kanały dolotowe i wylotowe, których zadaniem jest ułatwianie w przemieszczaniu się słupa gazu zasysanego, a także wydalanych spalin. Podobnie, głowice zawierają gniazda świec zapłonowych oraz wtryskiwacze, a w przypadku silników wysokoprężnych gniazda wtryskiwaczy oraz świec żarowych, które mają za zadanie ułatwienie rozruchu w przypadku zimnej jednostki napędowej.