Kiedy i jak wymieniać chłodnicę/skraplacz klimatyzacji?

Data:
W kategorii Chłodnice klimatyzacji - skraplacze

Jeżeli mamy podejrzenia co do prawidłowego działania systemu klimatyzacji w samochodzie, można przeprowadzić prosty test, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Test polega na rozpyleniu wody na żeberka chłodnicy i obserwowaniu ciśnienia oraz temperatury systemu. Jeżeli ciśnienie będzie szybko spadało, a temperatura parownika powróci do normalnej, wówczas mamy pewność, że z systemem klimatyzacji dzieje się cos niedobrego. Problem może leżeć po stronie skraplacza. Co wtedy? Być może konieczna będzie wymiana chłodnicy klimatyzacji.

Na początku przyjrzyjmy się podstawowym rodzajom chłodnic samochodowych. Wyróżnić można dwa główne typy skraplaczy, które różnią się między sobą pod względem konstrukcyjnym.

  1. Chłodnica szeregowa. Mamy tu do czynienia z dwoma modelami skraplaczy szeregowych. Pierwszy z nich oparty jest na budowie konwencjonalnych kanalików i żeberek, przez co jest najczęściej stosowanym rodzajem chłodnicy klimatyzacji. Skraplacz tego rodzaju to jeden okrągły przewód biegnący na około chłodnicy, który został zaopatrzony w zestaw aluminiowych żeberek umożliwiających skuteczne i wydajne odprowadzanie ciepła. Drugi z modeli jest oparty na konstrukcji serpentynowych kanalików. Składa się z owalnych rurek biegnących od wlotu do wylotu chłodnicy oraz z aluminiowego ożebrowania.
  2. Chłodnica równoległa. Jest ona zbudowana z wielu ułożonych równolegle kanałów, za pomocą których dostarczany jest czynnik chłodzący do komór pośrednich znajdujących się po obu stronach skraplacza. Czynnik chłodzący w postaci gazowej jest gromadzony w pojemniku wejścia, a następnie jest przesyłany przez kolejne poziomy skraplacza zmieniając w wyniku skraplania swój stan skupienia na płynny i zbierając się w pojemniku wyjścia. Dalej czynnik chłodzący jest przesyłany do kolejnych elementów systemu klimatyzacji.
Spodobał Ci się artykuł?
i sprawdź ceny w naszej ofercie!

Wymiana skraplacza klimatyzacji

Gdy zachodzi konieczność wymiany chłodnicy w systemie klimatyzacji, należy dobrze się do tego przygotować i kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.

Po pierwsze, należy zawsze porównać ze sobą starą i nową chłodnicę. Ich konstrukcja i konfiguracja powinna być identyczna. Możliwe są ewentualne zmiany urządzenia, jeżeli zaleca je producent samochodu.

Po drugie, należy dopilnować, aby odległość pomiędzy montowanym skraplaczem a chłodnicą była identyczna, jak w przypadku starego skraplacza. Należy również usunąć wszelkie nieczystości i odpady mogące się znajdować w przestrzeni pomiędzy chłodnicą a nowym skraplaczem.

Po trzecie, należy dopilnować, aby wszystkie elementy mocowania znajdowały się we właściwym miejscu.

Po czwarte, należy wymienić wszystkie o-ringi znajdujące się na rurkach i przyłączach, aby zminimalizować możliwość pojawienia się jakichkolwiek nieszczelności w systemie, które mogłyby doprowadzić do ubytku czynnika chłodzącego.

Po piąte, należy sprawdzić ilość oleju w systemie i w razie potrzeby uzupełnić powstałe ubytki. Zazwyczaj w skraplaczu znajduje się od 25 do 30 ml oleju. Dokładna ilość smaru, jaka powinna się znajdować w konkretnym modelu skraplacza, podana jest przeważnie w zaleceniach producenta.