Nowoczesne samochody wyposażane są w całą gamę różnego rodzaju czujników pełniących zróżnicowane funkcje. Mamy wśród nich czujniki poziomu paliwa, czujniki położenia wału korbowego, sondy lambda oraz niezwykle ważne czujniki ABS. Dlaczego czujniki ABS są tak istotne? Ponieważ pełnią ważną funkcję w systemie bezpieczeństwa samochodu, a ich awaria może doprowadzić do powstania poważnego zagrożenia.

Znaczenie czujników ABS dla bezpieczeństwa jazdy

Rolą czujników samochodowych jest dokonywanie pomiarów wielkości wejściowych i przetwarzanie ich w sygnały elektryczne. Sygnały te stanowią podstawę do działania sterowników kierujących pracą poszczególnych układów samochodowych. Dotyczy to zarówno systemów odpowiedzialnych za komfort, jak i za bezpieczeństwo jazdy samochodem. Do tych drugich należą właśnie czujniki ABS.

System ABS (z ang. Anti-Lock Braking System), jest systemem stosowanym już od jakiegoś czasu m. in. w samochodach osobowych, którego zadaniem jest zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania, a tym samym ochrona przed takimi zjawiskami, jak ściąganie samochodu w bok, wpadanie w poślizg, wirowanie i ogólna utrata kontroli nad pojazdem. System ABS jest elementem układu hamulcowego, opartym m. in. na działaniu czujników ABS, które odpowiadają za pomiar prędkości obrotowej koła. Zamontowany w piaście czujnik liczy, ile zębów specjalnej tarczy minęło go w określonym czasie. Uzyskane dane przesyła do komputera pokładowego, który w przeciągu milisekund aktualizuje wszystkie zebrane informacje i podejmuje decyzję o sposobie hamowania.

Awaria czujnika ABS jest dla każdego samochodu znacznie bardziej niebezpieczna, niż jazda bez systemu ABS. Dlaczego? Ponieważ ABS przejmuje funkcję korektora siły hamowania i w przypadku uszkodzenia czujnika w pierwszej kolejności zahamują tylne koła, a samochód wpadnie w poślizg.

Diagnoza i wymiana uszkodzonego czujnika ABS

Uszkodzony czujnik ABS jest jedną z dwóch – obok uszkodzonego bezpiecznika – najczęstszych przyczyn awarii systemu ABS. Najprostszy sposobem na zdiagnozowanie awarii jest użycie komputera diagnostycznego. Możne jednak poradzić sobie i bez komputera, to jednak wymaga sprawdzenia każdego czujnika z osobna przy pomocy zwykłego miernika.

W celu przeprowadzenia diagnozy i późniejszej wymiany czujnika ABS, należy umieścić auto na podnośniku lub stabilnych podporach, zdjąć koła i odnaleźć miejsce zamocowania kolejnych czujników. Czujnik zwykle zabezpieczony jest specjalną, przeciwkurzową osłoną, do której dostęp może być w niektórych modelach utrudniony. Do wtyczki czujnika podpinamy miernik (może być potrzebne użycie przedłużających kabelków sięgających w głąb osłony) i ustawiamy go na oporność, a następnie kręcimy tarczą koła. Jeśli podczas tego ruchu wskazania miernika będą się wyraźnie zmieniać, czujnik jest sprawny. Jeśli jednak wskazania na mierniku pozostaną bez zmian, czujnik należy zakwalifikować do natychmiastowej wymiany.

Wymontowując uszkodzony czujnik, musimy się przygotować na pewne komplikacje, zwłaszcza jeśli samochód ma już swoje lata i element ten nie był wcześniej wymieniany. Jeśli jednak pokonamy opór zapieczonych i zalepionych brudem połączeń, reszta pójdzie zadziwiająco łatwo. Nowy czujnik zakładamy w miejsce starego, wcześniej jednak warto dokładnie przeczyścić otwór, a sam czujnik nasmarować smarem miedzianym. System ABS zresetuje się do prawidłowych ustawień z działającymi wszystkimi czujnikami w momencie, gdy samochód przekroczy prędkość 20 km/h.