Zawory klimatyzacji samochodowej

Głównym warunkiem prawidłowej pracy systemu klimatyzacji w samochodzie jest odpowiednie rozprężanie czynnika chłodniczego, który funkcjonuje pod wysokim ciśnieniem. Towarzyszy temu zjawisku spadek temperatury czynnika. W większości instalowanych obecnie w samochodach systemów za prawidłową pracę tego procesu odpowiedzialny jest zawór rozprężny klimatyzacji, nazywany również zaworem termicznym lub termostatycznym (ang. Thermal or Thermostatic Expansion Valve – TXV).

Dozowanie czynnika

Zawory klimatyzacji, w tym przede wszystkim zawór rozprężny znajduje się na wejściu parownika systemu klimatyzacji. Zawór rozprężny to cześć termostatyczna, której działanie jest proporcjonalne do zaistniałych warunków panujących w systemie. W zależności od cieplnego obciążenia układu zawór reguluje (dozuje) poziom czynnika chłodniczego w parowniku.

Likwidacja oszronienia

Zawór rozprężny klimatyzacji uniemożliwia pojawianie się zjawiska tzw. szronienia parownika, w którym zamarzaniu ulegają skropliny na żeberkach parownika w wyniku niskiej temperatury powstającej na skutek zbyt dużego przepływu chłodziwa. Oszronienie radiatora będzie skutkować zablokowaniem przepływu powietrza, a tym samym pobieraniem z niego ciepła.

Temperatura przegrzewu otwarcia

W momencie, gdy w parowniku nadmiernie wzrasta temperatura, czujnik za pomocą rurki kapilarnej wysyła ciśnieniowy sygnał do zaworu, który przystępuje do regulacji poziomu czynnika. Otwarcie zaworu rozprężnego jest uzależnione od tzw. temperatury przegrzewu otwarcia. Proces regulacji czynnika chroni sprężarkę przed zalaniem wówczas, gdy obciążenie cieplne parownika jest na bardzo niskim poziomie.

Zaworki systemowe do klimatyzacji to bardzo ważne elementy każdego układu chłodząco-grzewczego, które odpowiadają za kontrolę, regulację oraz ochronę samochodowego systemu klimatyzacji. Ceny zaworów rozprężnych zaczynają się od około 50 zł za sztukę. Ich dobór jest przede wszystkim uzależniony od modelu samochodu oraz rodzaju zamontowanej w nim klimatyzacji.

Najlepsze zawory klimatyzacji wykonane z wysokiej klasy materiałów tylko w iParts.pl!