Nieco informacji o kołach zębatych silnika

Koła zębate silnikaKoła zębate stanowią czynne elementy przekładni zębatej. W skład pojedynczego koła zębatego wchodzi wieniec zębaty, piasta koła zębatego oraz łącznik, który łączy wieniec oraz piastę. W kołach zębatych o małych rozmiarach, a co za tym idzie również o niewielkiej liczbie zębów nie stosuje się łączników – mechanizm ten nie jest potrzebny, gdyż wieniec zębaty spełnia rolę piasty. Na czym polega praca koła zębatego? Otóż w trakcie obrotu kół, dwa otaczające się zęby stykają się ze sobą, co umożliwia ich zazębianie.
 
W samochodach osobowych koła zębate wykorzystywane są w skrzyni biegów do przenoszenia za pośrednictwem wału korbowego momentu obrotowego wytworzonego w silniku na koła pojazdu, co umożliwia poruszanie się pojazdem. W skrzyni biegów występują różne rodzaje kół zębatych, w tym koło odbiorcze i koło zdawcze. Różnią się one między sobą budową – koło zdawcze najczęściej posiada o 1 ząb mniej, przez co możliwa jest zmiana momentu obrotowego (zwiększenie lub zmniejszenie wartości obrotów) oraz uzębieniem – wyróżniamy uzębienie proste oraz ukośne. W przypadku kół zębatych z uzębieniem prostym, zęby ułożone są prostopadle do obwodu koła, a jednocześnie stykają się ze sobą dwa zęby. Natomiast w przypadku uzębienia ukośnego, nieprzerwanie stykają się ze sobą trzy zęby, co przekłada się na wysoką efektywność przenoszenia momentu obrotowego.