Sprężyny zawieszenia to zwykle pierwsze elementy, które poddaje się oględzinom podczas regularnej kontroli układu zawieszenia. Jako ruchome elementy zawieszenia są szczególnie narażone na uszkodzenia, bo nie dość, że muszą się zmagać ze zniszczonymi drogami, to jeszcze często są wystawione na działanie fatalnych warunków atmosferycznych. Jakie są typowe uszkodzenia sprężyn zawieszenia?

Duże naprężenia, które powstają, gdy koła wpadają w dziurę, mogą spowodować nagłe pęknięcie sprężyny. Pęknięcia powstają zwykle na skrajnych zwojach sprężyny. Dlatego dokonując oględzin sugerujemy zwrócić szczególną uwagę na zakończenia sprężyn, czy nie noszą początkowych śladów pęknięć. Do innych, typowych usterek sprężyn zawieszenia należy zaliczyć załamanie lub trwałe odkształcenie sprężyn. Końce sprężyn w procesie produkcyjnym są równo obcinane, dlatego załamanie może wskazywać nierówne, poszarpane zakończenie sprężyny. Odkształcenie można także stwierdzić, porównując po obu stronach wysokość któregoś z elementów względem równego podłoża.

Podczas kontroli należy także koniecznie sprawdzić sprężyny pod kątem korozji, która jest jednym z najczęstszych powodów mechanicznego uszkodzenia tego podzespołu. Korozję można łatwo dostrzec, bowiem jeżeli lakier, którym sprężyna jest pokrywana w procesie produkcyjnym ulegnie uszkodzeniu, to na jej powierzchni szybko pojawią się rude wżery korozyjne. Korozja nie tylko osłabia materiał, ale doprowadza także do utraty wymaganej sztywności sprężyny. W przypadkach skrajnego zaniedbania może dojść nawet do załamania sprężyny. Niestety ze względu na polskie warunki drogowe, obecność korozji jest zwykle nieunikniona, bowiem piasek, brud, wilgoć, a zimą sól mają działanie destrukcyjne dla niemal wszystkich elementów układu zawieszenia.