Zestyk przełączny

Przekaźniki to urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które pełnią dwie podstawowe funkcje. Są one galwanicznym separatorem pomiędzy sekcją sterowania oraz sekcją przełączania, a także przekaźniki mają za zadanie przełączać obciążenia dużej mocy z wysokim napięciem i/lub prądem o wysokim natężeniu przy małym zużyciu energii, nawet z małym sygnałem elektrycznym. Zestyk przełączny to najczęściej układ dwóch obwodów zestyków (otwarty i zamknięty), stworzony z trzech styczek, z których jedna jest wspólna dla obu obwodów. Przekaźniki przełączne mają szerokie zastosowanie np. w sprzęcie sterowniczym, przekaźnikach czasowych czy też urządzeniach kontrolujących temperaturę. Zestyki przełączne reagują na zmianę konkretnej wejściowej wielkości fizycznej, jak np. napięcie, natężenie prądu, ciśnienie płynu, temperatura. Po przekroczeniu określonej wartości sygnał wyjściowy zmienia się skokowo, a więc zestyk włącza się lub wyłącza.


Przykładowe pytania

  • Co to jest Zestyk przełączny?
  • Zestyk przełączny w samochodzie
  • Jak działa Zestyk przełączny?