Żeliwo

Żeliwo wykorzystywane było do wytwarzania m.in bloków silnika czy zacisków hamulcowych, ponieważ posiadają one bardzo złożone kształty i tylko metal o dużej płynności i małym zakresie krzepnięcia mógł temu sprostać. Stosowane było także w miejscach gdzie wymagana była od materiału wysoka wytrzymałość oraz sztywność, dobra przewodność cieplna, mała gęstość i odporność na ścieranie. Obecnie żeliwo zaczęto zastępować stopem aluminium ponieważ jest lżejsze.


Przykładowe pytania

  • Co to jest Żeliwo?
  • Żeliwo w samochodzie
  • Jak działa Żeliwo?