Światła cofania

Lampy ze światłem cofania produkowane są przez wszystkich najważniejszych producentów systemów oświetlenia samochodowego. Światła cofania to białe światła zapalające się w momencie, gdy kierowca wrzuca bieg wsteczny. Ponieważ światło to ma podstawowe znaczenie dla osób i pojazdów znajdujących się za samochodem, światła cofania umieszcza się zawsze z tyłu. Często światła cofania wchodzą w skład wielofunkcyjnych tylnych lamp samochodowych, które łączą w sobie również kilka innych funkcji, takich jak światła stopu czy światła kierunkowskazu.


Powiązane cechy

 • Funkcja lampy -> do dodatkowego żwiatła cofania
 • Funkcja lampy -> dla żwiateł cofania (LED)
 • Funkcja lampy -> bez swiatła cofania
 • Funkcja lampy -> do żwiatła cofania
 • Funkcja lampy -> ze żwiatłem cofania (LED)

  • Przykładowe pytania

   • Co to jest Światła cofania?
   • Światła cofania w samochodzie
   • Jak działa Światła cofania?