Przegub równobieżny

Przegub równobieżny jest to rodzaj przegubu, w którym niezależnie od kąta nachylenia osi, część napędzająca i napędzana obracają się z taką samą prędkością kontową. Inna nazwa przegubu równobieżnego to przegub homokinetyczny lub synchroniczny. Dzięki zastosowaniu takiego przegubu nie występują pulsacje ani drgania na jego łączeniu, ponieważ prędkość obrotowa części napędzanej i napędzającej, jest równa zeru.


Przykładowe pytania

  • Co to jest Przegub równobieżny?
  • Przegub równobieżny w samochodzie
  • Jak działa Przegub równobieżny?