Olej napędowy

Silniki wysokoprężne, czyli tak zwane diesle, to jednostki o wyjątkowych wymaganiach. Między innymi wymagają stosowania specjalnego paliwa, którym jest olej napędowy. Potocznie olej napędowy nazywa się ropą, natomiast na stacjach benzynowych oznaczany jest skrótem ON. Olej napędowy powstaje z destylatów ropy naftowej oczyszczanych z siarki.

Samozapłon i czas zapłonu

W samochodach benzynowych do zapłonu dochodzi wskutek wytworzenia iskry. Natomiast w silnikach diesla olej napędowy ulega samozapłonowi w efekcie podwyższenia temperatury. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że temperatura wrzenia oleju napędowego jest bardzo wysoka, znacząco przewyższając temperaturę wrzenia benzyny. Ponieważ tempo zapłonu oleju napędowego jest niezwykle istotne dla efektywności pracy silnika wysokoprężnego, właśnie przez to kryterium ocenia się jakość tego paliwa. Wskaźnik określający tempo samozapłonu oleju napędowego  określa się jako liczbę cetanową.


Przykładowe pytania