Klasa lepkości SAE 5W30

Jednym z najważniejszych oznaczeń widocznych na olejach silnikowych jest klasyfikacja SAE. Jej nazwa pochodzi od Society of Automotive Engineers (Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji). Klasyfikacja SAE dzieli oleje silnikowe według grubości filmu smarnego, który pozostaje na elementach wewnętrznych silnika. Wyróżniamy 14 klas lepkości SAE, z czego 6 to klasy zimowe, a pozostałe to klasy letnie.

Czynniki określające klasy zimowe

Klasy zimowe ustalane są według takich czynników jak maksymalna lepkość jaką olej może osiągnąć w niskich, ujemnych temperaturach. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że przy temperaturach zimowych nasz olej nie zrobi się zbyt gęsty. Brana pod uwagę jest także graniczna temperatura pompowalności oraz minimalna lepkość w temperaturze pracy, czyli około 100 stopni.

Czynniki określające klasy letnie

Podczas klasyfikacji letnich olejów brane pod uwagę są takie czynniki jak minimalna i maksymalna lepkość w temperaturze 100 stopni, a także lepkość w temperaturze 100 stopni i przy tzw. obciążeniu ścinającym. Warto wspomnieć, że oleje całoroczne powinny spełniać kryteria zarówno letnich, jak i zimowych klas lepkości odpowiednich dla danego silnika.

Jak wygląda pełne oznaczenie SAE oleju silnikowego

Pełne oznaczenie SAE wygląda następująco (jest to przykład): 5W30. Liczba przed literką „W” oznacza lepkość w niskich temperaturach, natomiast liczba po „W” oznacza lepkość w wysokich temperaturach.


Przykładowe pytania