Czynnik chłodzący R 507a

Czynnik chłodzący R507a jest odmianą tetradekafluoroheksanu i należy do grupy mieszanin HFC, która została specjalnie opracowana jako zamiennik R502. Parametry tego czynnika są mocno zbliżone do R404a, jednakże w przypadku R507A, która jest mieszaniną azeotropową, nie występują problemy frakcjonowania oraz różnicy temperatur wrzenia poszczególnych składników.


Przykładowe pytania