Alternator z regulatorem elektromechanicznym

Regulator napięcia jest zazwyczaj wielofunkcyjnym urządzeniem, które służy do regulowania, wyrównywania i utrzymywania na stałym poziomie prądu wytwarzanego przez alternator. Dzięki temu urządzeniu w instalacji elektrycznej pojazdu utrzymywane jest stałe napięcie, bez względu na prędkość obrotową silnika, czy ilość włączonych podzespołów elektrycznych.


Przykładowe pytania