Z uwagi na fakt, że akumulatory samochodowe są dość specyficznym towarem, niebezpiecznym dla zdrowia oraz środowiska ich sprzedaż oraz użytkowanie podlegają pewnym restrykcjom opisanym w przepisach prawa. Aktualnie zbiorem takich przepisów jest: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr poz. 666).

Zakup nowego akumulatora rodzi wiele pytań, stąd postaramy się na nie odpowiedzieć w formie przystępnych pytań i odpowiedzi.

Pytanie: Czy zakup akumulatora wiąże się z dodatkowymi kosztami, poza normalną ceną produktu?

Niestety tak, do ceny zakupu akumulatora doliczana jest określona w przepisach opłata depozytowa (popularnie zwana kaucją) i obecnie jej wartość wynosi 30zł. W przypadku większych akumulatorów może zostać naliczona dodatkowa opłata za transport i pakowanie – jej wysokość sprawdzisz w koszyku.

Pytanie: Czy kupując kilka akumulatorów na raz mogę zapłacić tylko jedną opłatę depozytową?

Niestety nie, przepisy determinują, że opłata depozytowa musi zostać naliczona do każdej sprzedanej jednostki towarowej. Kupując dwa akumulatory, zapłacisz 2 x 30zł = 60zł.

Pytanie: Czy, gdy wybiorę formę transportu – Odbiór osobisty i sam odbiorę akumulator z sklepu mogę uniknąć opłaty?

Niestety nie, opłata nalicza jest zawsze. Niezależnie od formy transportu/dostawy.

Pytanie: W jaki sposób mogę odzyskać wpłaconą opłatę depozytową?

Poprzez zwrócenie starego, zużytego akumulatora do siedziby sklepu.

Pytanie: W jaki sposób mogę zwrócić stary akumulator?

Możesz przynieść go osobiście do naszego punktu w Warszawie lub odesłać na własny koszt na adres:

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo

Pamiętaj, aby podać informacje o transakcji do której chcesz uzyskać zwrot opłaty depozytowej (numer zamówienia lub numer faktury).

Pytanie: Ile mam czasu na zwrócenie starego akumulatora, aby odzyskać pobraną opłatę depozytową?

Zgodnie z przepisami ten termin wynosi 45 dni od daty zakupu.

Pytanie: Czy w sytuacji, gdy odbieram akumulator osobiście mogę uniknąć opłaty, gdy od razu przyniosę stary?

Zgodnie z przepisami opłatę i tak należy wnieść, aczkolwiek w takiej sytuacji obsługa sklepu przeprowadzi tę operacje w sposób bezgotówkowy. Formalnie wpłacisz opłatę i w tym samym momencie zostanie ona wydana co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Praktycznie nie będzie potrzeby angażowania środków pieniężnych ponad detaliczną cenę akumulatora.

Pytanie: Kupiłem akumulator wysyłkowo, czy mogę odzyskać opłatę depozytową na miejscu, w swojej miejscowości?

Oczywiście, w praktycznie każdej większej miejscowości funkcjonują punkty „Skup złomu”. W takim miejscu można pozostawić stary akumulator i odzyskać wartość opłaty depozytowej. Z uwagi na fakt, że skupy złomu rozliczają pozostawienie akumulatorów w kontekście ich wagi to w przypadku większych akumulatorów odzyskasz nawet więcej niż 30zł.

Pytanie: Słyszałem, że kupując akumulator „na firmę” nie muszę płacić opłaty depozytowej. Czy to prawda?

Tak to prawda, aczkolwiek kaucja i tak zostanie automatycznie doliczona do koszyka. Aby uniknąć jej płacenia należy poinformować naszych pracowników, że zakup odbywa się „na potrzeby działalności gospodarczej” a do transakcji został wskazany numer NIP. Wtedy opłata nie zostanie pobrana, a jeżeli już została pobrana to zostanie zwrócona. Konieczne są jednak dwa elementy: oświadczenie kupującego i NIP kupującego na dowodzie zakupu. Musisz jednak pamiętać, że w takim przypadku masz szereg dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy – m.in. informowania Urzędu Marszałkowskiego o zużytych akumulatorach w Twojej działalności etc.

Pytanie: Czy zużyty akumulator mogę wyrzucić do normalnego śmietnika np. kontenera z odpadami typu „Tworzywa sztuczne i metale”?

Nie, akumulatory w swojej budowie zawierają niebezpieczne substancje takie jak związki ołowiu oraz kwas siarkowy, dlatego takie zachowanie jest niedozwolone. Oprócz tego przepisy ustawy determinują kupującego do zwrotu zużytego akumulatora do:

  • Sprzedawcy tego akumulatora;
  • Lokalnego skupu złomu;
  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOKi);
  • Innego miejsca wyznaczonego przez dystrybutora lub urząd właściwy do spraw ochrony środowiska.