Części samochodowe a zwolnienie z VAT. W jakich przypadkach możemy liczyć na ulgi podatkowe?

Główne zawiłości łączące podatek VAT z częściami samochodowymi związane są dwoma podstawowymi kwestiami – z wymogiem posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży części osobom prywatnym oraz z ze sprzedażą części wymontowanych z samochodów używanych. Co mówią przepisy o każdym z tych dwóch tematów?

Sprzedaż części samochodowych a VAT i kasa fiskalna

Wiadomym jest, że wszyscy mali przedsiębiorcy mają prawo do zwolnienia z podmiotowego podatku VAT. Wiadomo również, że nie zawsze obejmuje ich obowiązek posiadania przy tym kasy fiskalnej, w przypadku gdy prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób prywatnych. Zwolnienie to jednak nie dotyczy osób sprzedających części samochodowe. Czy oznacza to, że nie obowiązują ich również przepisy o zwolnieniu z VAT?

Rzecz, wbrew pozorom, jest dość prosta i łatwa w interpretacji. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku, w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych), podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży aż do momentu osiągnięcia obrotów określonej wysokości. Wysokość ta, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wynosi 40 tys. zł za rok podatkowy. Niestety, zgodnie z §4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej nie obowiązuje w przypadku prowadzenia sprzedaży określonych części samochodowych, w tym silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz ich silników (PKWiU 34.3). Nie oznacza to jednak, że osoba prowadząca sprzedaż wymienionych części nie podlega zwolnieniu z podatku VAT. Ze zwolnienia tego może korzystać nadal, aż do momentu osiągnięcia umieszczonego w przepisach pułapu obrotu w wysokość 100 tys. zł. Żaden z obowiązujących przepisów nie wskazuje, aby sprzedaż części samochodowych, mimo konieczności posiadania kasy fiskalnej, powodowała utratę prawa do zwolnienia podmiotowego.

VAT przy sprzedaży części z samochodów używanych

Znacznie bardziej skomplikowana jest kwestia sprzedaży części wymontowanych z samochodów używanych. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania VAT towarów używanych jest marża, będąca różnicą pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą zakupu i pomniejszona o kwotę podatku. Podstawowym wymogiem możliwości zaistnienia tego przepisu jest jednak możliwość precyzyjnego i indywidualnego określenia sprzedawanego towaru. Musi on mieć przypisaną cenę nabycia. Oznacza to, że o ile można w ten sposób rozliczać sprzedaż samochodu używanego w całości, trudno jest zastosować ten sam przepis do części, które zostały z tego samochodu wymontowane i przeznaczone na sprzedaż.

Wprawdzie art. 314 dyrektywy 2006/112/WE/RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) ogłoszonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE mówi o tym, że omawiana procedura marży winna być stosowana również wobec towarów używanych, co potwierdził wyrok w sprawie C-471/15 z 18 stycznia 2017 r., jednak w dalszym ciągu polskie organy skarbowe i sądownictwa administracyjnego odmawiają stosowania procedury marży dla części wymontowanych z samochodów używanych.


Dodaj swój komentarz