Poszukujemy Kierownika Projektu

Data:


Warszawa, dnia 03.06.2009 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE - KIEROWNIK PROJEKTU


W związku z planowaną realizacją projektu E-Warsztat – Innowacyjna platforma dla posiadaczy samochodów i właścicieli warsztatów samochodowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 8.1 zachęcamy do składania ofert na stanowisko "kierownik projektu".
 

Kierownik projektu będzie zatrudniony przez cały okres projektu i do jego obowiązków należeć będzie:

  • opracowanie dokumentacji i analizy projektowanej platformy w zarysie umożliwiającym zlecenie opracowania projektu funkcjonalnego;
  • wyłonienie wykonawcy usługi wykonania platformy internetowej; nadzór nad wykonaniem poszczególnych etapów całego projektu;
  • koordynowanie działań i nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmę budującą aplikację;
  • wybór właściwej infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu i centrum hostingowego;
  • testy produktu i uruchomienie e-usługi;
  • przygotowywanie umów;
  • współpraca z biurem rachunkowym;
  • dokonywanie płatności
  • współpraca ze specjalistą promocji i PR projektu.

Kierownik projektu będzie ponosić odpowiedzialność prawną i finansową za pomyślną realizację i rozliczenie projektu oraz osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Miejsce pracy: Warszawa.
Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Oferty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną, na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: iParts Sp.zo.o., ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa do dnia 18 czerwca 2009 roku.

Firma iParts dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium ceny, doświadczenia i wiedzy oferenta w zakresie realizacji i zarządzania podobnymi projektami oraz branży motoryzacyjnej.
 

Termin wyłonienia wykonawcy: do dnia 23 czerwca 2009.