Norma emisji spalin EURO5

Norma Euro 5, obowiązująca od 2011 roku, wprowadziła ograniczenia pod kątem emisji spalin dla lekkich samochodów osobowych oraz użytkowych (Rozporządzenie nr 715/2007), a także dla pojazdów dwu- i trójkołowych (Rozporządzenie nr 168/2013). Zaostrzono limity emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników spalinowych samochodów osobowych oraz pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony.

Główny nacisk w przepisach normy Euro 5 położono na ograniczenie emisji tlenków azotu ze spalin do poziomu 2 g/km. Wprowadzenie nowych wymogów środowiskowych wymusiło na producentach samochodowych wprowadzenie nowych lub udoskonalenie już istniejących rozwiązań z zakresu poprawy czystości spalin. Coraz powszechniejsze stały się systemy EGR, AdBlue czy filtry cząstek stałych.

Zgodnie z normą dopuszczalna wartość emisji spalin dla samochodów z silnikiem benzynowym wynosi:

 • 1g/km Co,
 • 0,1 g/km HC,
 • 0,06 g/km NOx,
 • 0,005 g/km PM.

Dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym:

 • 0,5 g/km CO,
 • 0,18 g/km NOX,
 • 0,23 g/km HC + NOx,
 • 0,005 g/km PM.

Dla pojazdów dwukołowych z silnikiem benzynowym o pojemności do 150 cc:

 • 1 g/km CO,
 • 0,06 g/km HC,
 • 0,06 g/km NOx,
 • 0,0045 g/km PM.

Powiązane cechy