Norma emisji spalin EURO3

Europejski standard emisji spalin (Euro) to przepisy normujące dopuszczalny limit emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Normy dotyczą wszystkich samochodów poruszających się po drogach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które są sprzedawane na terenie UE.

Głównym celem wprowadzenia norm Euro jest ograniczenie emisji kilku najważniejszych i jednocześnie najbardziej szkodliwych dla środowiska i człowieka składników spalin. Norma Euro 3, wprowadzona w styczniu 2000 roku, skupia się przede wszystkim na skutecznym ograniczeniu ilości węglowodorów oraz tlenków azotu w spalinach. Wejście w życie przepisów normy Euro 3 spowodowało, że producenci samochodowi zaczęli tworzyć bardziej wydajne układy oczyszczania spalin, głównie do jednostek wysokoprężnych, czego efektem było opracowanie i wprowadzenie do powszechnego użytku filtrów cząstek stałych.

Norma Euro 3 została przewidziana dla wszystkich pojazdów (Dyrektywa 98/69/WE) oraz dla pojazdów dwu- i trójkołowych (Dyrektywa 2002/51/WE oraz 2006/120/WE).

Zgodnie z normą dopuszczalna wartość emisji spalin dla samochodów z silnikiem benzynowym wynosi:

 • 2,3 g/km CO,
 • 0,2 g/km HC,
 • 0,15 g/km NOx.

Dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym:

 • 0,64 g/km CO,
 • 0,5 g/km NOx,
 • 0,56 g/km HC + NOx,
 • 0,05 g/km PM.

Dla pojazdów dwukołowych z silnikiem benzynowym o pojemności do 150 cc:

 • 2 g/km CO,
 • 0,3 g/km HC,
 • 0,15 g/km NOx

Powiązane cechy

 • Norma emisji spalin -> do Euro 3
 • Norma emisji spalin -> od Euro 3

  • Przykładowe pytania

   • Co to jest Norma emisji spalin EURO3?
   • Norma emisji spalin EURO3 w samochodzie
   • Jak działa Norma emisji spalin EURO3?