Alternator z liniowym czujnikiem pozycyjnym (LPS)

Czujniki pozycyjne są stosunkowo prostymi w budowie oraz działaniu urządzeniami, które mają jednak ogromny wpływ na funkcjonowanie podzespołów, które monitorują. Czujniki te służą do pomiaru przemieszczania się liniowego przedmiotów lub części ruchomych. Wyróżnia się na ogół dwa typy detektorów tego rodzaju. Są to czujniki potencjometryczne oraz czujniki magnetostrykcyjne. Ich charakterystyka sprawia, że dostarczają wyniki o bardzo dużej dokładności przy stosunkowo niedużych kosztach ich produkcji oraz zakupu.

Jak działa alternator samochodowy?

Zasada działania alternatora samochodowego znana jest od bardzo dawna ponieważ pierwsze urządzenie tego typu stworzył i opatentował Nikola Tesla w 1891 roku. Od tego czasu konstrukcja oraz stosowane w jego budowie rozwiązania ulegają stałemu rozwojowi i zmianom. Sama zasada działania jest jednak niezmienna, tak samo jak cel, którym jest zamiana energii mechanicznej w prąd. Tenże prąd wykorzystywany jest do bieżącego zasilania osprzętu w samochodzie oraz doładowywania akumulatora.

Jak zbudowany jest alternator?

Alternator zamocowany jest bezpośrednio do silnika i napędzany za pomocą paska wielorowkowego. Najważniejszym elementem alternatora są nieruchomy stojan oraz będący elektromagnesem wirnik wytwarzający pole magnetyczne prąd. Alternator wytwarza prąd zmienny, a zatem wymaga zastosowania układu prostującego, nad którym nadzór sprawuje regulator napięcia.


Przykładowe pytania

  • Co to jest Alternator z liniowym czujnikiem pozycyjnym (LPS)?
  • Alternator z liniowym czujnikiem pozycyjnym (LPS) w samochodzie
  • Jak działa Alternator z liniowym czujnikiem pozycyjnym (LPS)?