Czynnik chłodzący R 22

Czynnik Chłodzący R22 wykorzystywany w instalacjach klimatyzacji samochodowej obecnie jest wycofywany z rynku ponieważ stanowi zagrożenie dla warstwy ozonowej. Wprowadzono także zakaz stosowania tego gazu w nowych instalacjach klimatyzacji. Chemiczna nazwa tego odczynnika to  chlorodifluorometan, ale bardziej znany jest jako freon-22.