Kontakt dla mediów

W celu zdobycia szerszych informacji dotyczących spółki Ucando Sp. z o.o. prosimy o kontakt:

tel. +48 22 814 67 63
e-mail: [email protected]

Ucando Sp. z o.o. ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa