Regulamin

 
 
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Opiniuj produkty - wygrywaj nagrody" jest Iparto Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewicka 22, 03-310.
 2. Celem konkursu jest zebranie opinii na temat produktów oferowanych przez sklep internetowy iParts.pl.
 3. Czas trwania konkursu – od 6 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 4. Opinie o produktach oferowanych przez nasz sklep napisane powinny być w języku polskim i dodane na stronę naszego sklepu przez ogólnodostępny mechanizm opiniowania i oceny produktów.
 5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która posiada konto w naszym sklepie i dokonała zakupu dowolnego produktu.
 6. Do 28 lutego 2019 roku spośród osób, które wyraziły opinie o produktach oferowanych w sklepie iParts.pl, wyłonimy trzech zwycięzców. Nagrodami są odpowiednio: miejsce 1 - Voucher o wartości 200 PLN na zakupy w iParts.pl, miejsce 2 - Voucher o wartości 100 PLN na zakupy w iParts.pl, miejsce 3 - Voucher o wartości 50 PLN na zakupy w iParts.pl, wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w wysokości odpowiednio 22 zł, 11zł oraz 6 zł które zostaną potrącone przez Organizatora przy wydaniu nagród i przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od wydanych nagród.
 7. Udział w konkursie biorą tylko opinie opublikowane na stronie.
 8. Kryterium wyłonienia Laureata jest ilość opublikowanych opinii.
 9. Nagroda w postaci vouchera zostanie przekazana zwycięzcy za pośrednictwem adresu e-mail.
 10. Spośród nadesłanych „opinii o produkcie” wyłonionych zostanie trzech laureatów.
 11. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa na adres [email protected], w którym znajdzie się nazwa konta, z którego opinie są dodawane. Wysłanie potwierdzenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Szczegółowe informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na naszych stronach do 15 marca 2019 r., a laureatów poinformujemy o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 15. Vouchery obowiązują przez 6 miesięcy od momentu otrzymania kodu na pocztę e-mail.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania konkursu.
 17. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 18. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu, które mogą być wnoszone przez jej uczestników, powinny być składane drogą mailową na adres: [email protected]
 19. Organizatorzy, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamacje i poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 20. Wysłanie przez nasze strony internetowe „opinii” na temat zakupionego produktu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 21. Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie www.iparts.pl
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: I) dostępu do swoich danych osobowych, II) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, III) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, IV) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, V) przeniesienia danych osobowych, VI) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: „Ucando Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewicka 22, 03-310 mail: [email protected]

 
Podziel się ze znajomymi:  fb   ggl Zwycięzcom GRATULUJEMY!