Regulamin

 
 
 • 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Opiniuj produkty - wygrywaj nagrody" jest Ucando Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • 2. Celem konkursu jest zebranie opinii na temat produktów oferowanych przez sklep internetowy iParts.pl.
 • 3. Czas trwania konkursu - do 30 kwietnia 2017 r.
 • 4. Opinie o produktach oferowanych przez nasz sklep napisane powinny być w języku polskim i dodane na stronę naszego sklepu przez ogólnodostępny mechanizm opiniowania i oceny produktów.
 • 5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która posiada konto w naszym sklepie i dokonała zakupu dowolnego produktu.
 • 6. Do 30 kwietnia 2017 roku spośród osób, które wyraziły opinie o produktach oferowanych w sklepie iParts.pl, wyłonimy trzech zwycięzców. Ilość wystawinych opinii zwiększa szansę wygranej. Nagrodami są odpowiednio: miejsce 1 - Voucher o wartości 200 PLN na zakupy w iParts.pl, miejsce 2 - Voucher o wartości 100 PLN na zakupy w iParts.pl, miejsce 3 - Voucher o wartości 50 PLN na zakupy w iParts.pl.
 • 7. Każda opinia przed opublikowaniem na stronie jest weryfikowana przez zespół iParts.pl.
 • 8. Udział w konkursie biorą tylko opinie opublikowane na stronie.
 • 9. Nagroda obejmuje również koszt transportu wygranego przedmiotu na adres wskazany przez zwycięzcę lub może zostać odebrana osobiście z siedziby naszej firmy w Warszawie.
 • 10. Spośród nadesłanych „opinii o produkcie” wyłonionych zostanie trzech laureatów.
 • 11. Szczegółowe informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na naszych stronach 30 kwietnia 2017 r., a laureatów poinformujemy o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 • 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 • 13. W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie dokona odbioru nagrody w przeciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia zwycięzcy – traci do niej prawo.
 • 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania konkursu.
 • 15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 • 16. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu, które mogą być wnoszone przez jej uczestników, powinny być składane drogą mailową na adres: [email protected]
 • 17. Organizatorzy, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamacje i poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • 18. Wysłanie przez nasze strony internetowe „opinii” na temat zakupionego produktu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
Podziel się ze znajomymi:  fb   ggl Zwycięzcom GRATULUJEMY!