Zgubione prawo jazdy, dowód rejestracyjny lub karta pojazdu. Jak należy postępować w podobnych przypadkach?

Data:

Dowód rejestracyjny, karta pojazdu czy prawo jazdy mogą zostać skradzione, jednak częściej bywają po prostu gubione. W przypadku utraty jednego z tych dokumentów należy bez zbędnej zwłoki przedsięwziąć kroki, które zapobiegną przykrym konsekwencjom i pozwolą uzyskać ich duplikaty. Gdzie powinniście zgłaszać podobne przypadki? Ile będzie Was kosztować wyrobienie tzw. wtórników?

Jakie znaczenie ma utrata dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy czy karty pojazdu? W jakich sytuacjach zgubienie tych dokumentów wiązać się będzie z przykrymi konsekwencjami dla kierowcy?

Zgubienie prawa jazdy, karty pojazdu czy dowodu rejestracyjnego zawsze oznacza problemy. Związane z tym zagrożenie bywa jednak różne i zależy zarówno od rodzaju dokumentu, jak i od tego, kto okaże się ich znalazcą.

  • Prawo jazdy – wprawdzie już niedługo czeka nas dość istota zmiana w przepisach o ruchu drogowym, wprowadzająca mPrawo Jazdy i pozwalająca na jazdę samochodem bez wożenia ze sobą tego dokumentu w wersji tradycyjnej, jednak dokument ten nadal musi znajdować się w naszym posiadaniu. Jeśli więc zgubicie prawo jazdy, nie liczcie na to, że wystarczy Wam jedynie jego wersja elektroniczna. Pomijając już fakt, że nieuczciwy znalazca tego dokumentu może wykorzystać go na Waszą szkodę, w tym do wyłudzeń finansowych.
  • Dowód rejestracyjny – nawet jeśli korzystacie z usługi mPojazd, dowód rejestracyjny w formie tradycyjnej będzie Wam niezbędny. Możecie się spodziewać, że po utracie dowodu rejestracyjnego i zgłoszeniu tego faktu w odpowiednim miejscu, zostaniecie o niego zapytani przez pierwszą, kontrolującą Was jednostkę policji. Nie mówiąc już o tym, że dowodu rejestracyjnego w formie papierowej wymagają również stacje kontroli pojazdów wykonujące okresowe badania techniczne.
  • Karta pojazdu – jej utrata to przede wszystkim problemy związane ze zbyciem samochodu. Bez karty pojazdy w formie tradycyjnej może się to okazać po prostu niemożliwe.

Jak widać, zgubiony dowód rejestracyjny, prawo jazdy czy karta pojazdu oznaczają dla kierowcy i właściciela auta niemałe problemy. Co więc powinniście zrobić po utraceniu któregoś z tych dokumentów?

W jaki sposób należy postąpić po zgubieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub prawa jazdy? Gdzie należy to zgłosić?

Ponieważ utrata któregokolwiek z omawianych dokumentów wiąże się z pewnym zagrożeniem, nawet w przypadku jedynie zgubienia ich, należy jak najszybciej zgłosić to w odpowiednich miejscach. I tak:

  • Zgubione prawo jazdy – fakt ten zgłaszamy w urzędzie, który dokument ten wystawił, a dla bezpieczeństwa również poprzez bank (każdy, w którym posiadacie własne konto) w systemie Dokumenty Zastrzeżone. Koszt wyrobienia wtórnika to 100,50 zł.
  • Zgubiony dowód rejestracyjny – to również zgłaszamy w odpowiednim wydziale komunikacji, składając stosowne oświadczenie, przy okazji składając także wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego samochodu. Za wtórnik tego dokumentu zapłacimy obecnie 54,50 zł.
  • Zgubiona karta pojazdu – jeśli ta nie zostanie odnaleziona, jedynym wyjściem pozostaje zgłoszenie do właściwego wydziału komunikacji wraz z wnioskiem o wyrobienie nowego dokumentu. Koszt uzyskania nowej karty pojazdu to 75,50 zł.
Spodobał Ci się artykuł?

I jeszcze raz warto podkreślić jeden, niezwykle istotny fakt. Uwaga! Wbrew temu, co twierdzą niektóre poradniki dla kierowców, korzystanie z usługi mPojazd i mPrawo Jazdy, a więc posiadanie elektronicznej wersji dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz prawa jazdy, zgodnie z przepisami nie zwalnia nas od konieczności posiadania tychże dokumentów również w wersji tradycyjnej, papierowej.

Zgodnie z opinią uzyskaną w Ministerstwie Cyfryzacji: Korzystanie z usługi mPojazd nie wpływa na procedurę postępowania w przypadku zgubienia DR (dowodu rejestracyjnego) lub KP (karty pojazdu). Obywatel ma obowiązek wystąpić o wtórnik dokumentu. W przypadku zaniechania tej czynności – wobec braku posiadania ważnego dowodu rejestracyjnego pojazd nie spełnia wymagań dopuszczenia do ruchu. Nadal też obowiązuje konieczność zgłoszenia utraty prawa jazdy i wystąpienia z wnioskiem o wydanie wtórnika utraconego dokumentu.

 

Sprawdź także:


Dodaj swój komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.