Jakiej awarii układu klimatyzacji najbardziej boją się kierowcy? W pierwszej trójce z pewnością znalazłaby się zatarta sprężarka klimatyzacji, której naprawa jest i trudna, i kosztowna. A czy wiecie, że zatarta sprężarka klimatyzacji może być efektem prostego rozszczelnienia osuszacza?

Czym jest ten cały osuszacz klimatyzacji samochodowej? Gdzie należy szukać tego właśnie elementu?

Osuszacz klimatyzacji MAXGEAR
Osuszacz klimatyzacji MAXGEAR

Osuszacz klimatyzacji samochodowej jest niewielkim podzespołem układu klimatyzacji o walcowatym najczęściej kształcie, choć jego ostateczna forma w praktyce bardzo wiele zależy od tego, z jaką konstrukcją mamy do czynienia. Osuszacz klimatyzacji samochodowej nazywany jest czasem także odwadniaczem, co również bardzo wyraźnie wskazuje na jego podstawową funkcję. Osuszacz jest bowiem odpowiedzialny właśnie za usuwanie wilgoci z układu klimatyzacji (zamkniętego i teoretycznie szczelnego), a przede wszystkim z krążącego po nim czynnika chłodniczego. Obecność i pełna sprawność osuszacza klimatyzacji jest bardzo istotna, ponieważ ewentualna wilgoć w układzie klimatyzacji może powodować wiele problemów, w tym:

 • korozję elementów układu klimatyzacji, takich jak kompresor, zawór rozprężny czy skraplacz;
 • powstawanie drobinek lodu, które mogą zablokować przepływ czynnika chłodniczego;
 • rozwój pleśni i grzybów powodujących nieprzyjemny zapach w kabinie samochodu.

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi osuszacz klimatyzacji powinien być wymieniany co dwa lata lub częściej – zawsze w przypadku rozszczelnienia układu chłodzącego czy naprawy któregoś z jego kluczowych elementów. Niestety, producenci aut nauczyli się utrudniać nam tę wymianą, łącząc osuszacz ze skraplaczem, przy którym był od zawsze montowany, i to często w sposób niemożliwy do obejścia. W takich przypadkach wymiana osuszacza oznacza wymianę całego modułu (osuszacz plus skraplacz), co podnosi znacząco koszty całej operacji. Niestety, pominięcie wymiany osuszacza może mieć i zwykle ma bardzo przykre, ale też bardzo kosztowne konsekwencje.

Jak działa osuszacz klimatyzacji samochodowej? Dlaczego jego rola jest tak ważna?

Osuszacz klimatyzacji MAXGEAR
Osuszacz klimatyzacji MAXGEAR

Osuszacz klimatyzacji samochodowej działa na zasadzie absorpcji wilgoci. W środku osuszacza znajduje się materiał higroskopijny w postaci wielu drobnych kuleczek, które pochłaniają wilgoć z czynnika chłodniczego i całego układu klimatyzacji. Materiał ten jest wykonany z granulatu ze specjalnych materiałów, takich jak celuloza, węgiel aktywny lub silika gel.

Czynnik chłodniczy, który krąży w układzie klimatyzacji, znajduje się w stanie ciekłym lub gazowym. W stanie ciekłym czynnik chłodniczy poddawany jest działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury, co wzmacnia jego zdolność do pochłaniania dużej ilość wilgoci. A skąd ta wilgoć? Wbrew staraniom producentów każdy układ klimatyzacji ma słabe strony choćby w postaci porów w gumowych wężach i uszczelnieniach. Tamtędy wilgoć przedostaje się do wnętrza klimatyzacji, rozpoczynając obieg wraz z czynnikiem chłodniczym. Gdy więc czynnik chłodniczy przechodzi przez osuszacz, wilgoć ta jest absorbowana przez znajdujący się w nim materiał higroskopijny. Co dalej? Odzyskana z czynnika chłodniczego wilgoć jest następnie uwalniana z osuszacza w postaci pary wodnej. Problem w tym, że te malutkie kuleczki materiału higroskopijnego pod wpływem wilgoci z czasem zmieniają swoje rozmiary i właściwości. Do czego to prowadzi?

Jakie są objawy nieszczelności osuszacza klimatyzacji samochodowej? Do czego taka nieszczelność może doprowadzić?

Osuszacz klimatyzacji MAXGEAR
Osuszacz klimatyzacji MAXGEAR

Nieszczelność osuszacza klimatyzacji samochodowej to dość poważna usterka mogąca powodować wiele problemów. Z pozycji kierowcy będzie ona dawała cały szereg objawów w postaci:

 • spadku wydajności klimatyzacji lub całkowitego brak chłodzenia powietrza wdmuchiwanego do kabiny samochodu;
 • pojawiających się drobinek lodu na wylotach klimatyzacji;
 • korozji elementów układu klimatyzacji, takich jak kompresor, zawór rozprężny czy skraplacz;
 • rozwoju pleśni i grzybów, które mogą powodować nieprzyjemny zapach w kabinie samochodu.

Co gorsza, te same objawy nieszczelności osuszacza klimatyzacji mogą być również objawami innych awarii układu klimatyzacji, w tym m.in:

 • nieszczelności sprężarki klimatyzacji;
 • nieszczelności skraplacza klimatyzacji;
 • nieszczelności zaworu rozprężnego klimatyzacji.

Jeśli więc zauważycie którykolwiek z opisanych wyżej objawów, czeka Was skomplikowane dochodzenie w celu wykrycia prawdziwego sprawcy. Jednak sprawcę tego należy wykryć jak najszybciej, ponieważ odwlekana wymiana nieszczelnego osuszacza to zagrożenie dla całego układu klimatyzacji, z samym kompresorem na czele.

Nieszczelność osuszacza klimatyzacji samochodowej w skrócie:

 • Co może być przyczyną rozszczelnienia osuszacza klimatyzacji samochodowej? Nieszczelność skraplacza może być spowodowana uszkodzeniem mechanicznym, takim jak uderzenie w układ klimatyzacji, lub korozją. Nieszczelność skraplacza może również wystąpić w wyniku niewłaściwej obsługi układu klimatyzacji, w tym braku uzupełniania czynnika chłodniczego.
 • W jaki sposób nieszczelność lub pominięcie wymiany osuszacza klimatyzacji zagraża żywotności kompresora? Granulki materiału higroskopijnego po wchłonięciu maksymalnej dla siebie ilości wilgoci zwiększają swoją objętość i twardnieją, a pod wpływem naturalnych, występujących podczas jazdy drgań zaczynają ocierać się o siebie, co skutkuje wytworzeniem pyłu przenikającego z czynnikiem chłodniczym aż do kompresora. Pył ten znacząco przyczynia się do zatarcia kompresora, a także zabrudzenia i zatkania całego układu.