Jazda na suwak przestała być zaleceniem, a stała się obowiązkiem. Co musisz wiedzieć o nowych przepisach?

Data:

6 grudnia tego roku (2019), dokładnie na Mikołajki, rząd postanowił sprawić wszystkim kierowcom prezent, wprowadzając ważne zmiany w kodeksie drogowym. Jedną z tych zmian jest obowiązek tzw. jazdy na suwak. Wielu tę długo oczekiwaną zmianę przywitało z westchnieniem ulgi, część jednak pozostała sceptyczna. Czy wprowadzenie jazdy na suwak do kodeksu drogowego ma szansę usprawnić ruch na polskich drogach? Na czym tak naprawdę ma to polegać?

Obowiązkowa jazda na suwak, czyli długo wyczekiwana zmiana w kodeksie drogowym

Pierwszy raz o planach wprowadzenia do kodeksu drogowego przepisu nakazującego jazdę na suwak w określonych sytuacjach usłyszeliśmy jeszcze w 2016 roku. Już wówczas pracę nad tą zmianą zaczęło Rządowe Centrum Legislacji, zapowiadając, że stosowne przepisy wejdą w życie w czwartym kwartale roku 2018. Kiedy nadeszła wskazana data, wprowadzenie przepisów o jeździe na suwak trzeba było przesunąć na kolejny rok. Tym razem, niemal rzutem na taśmę, stosowne zmiany w kodeksie drogowym udało się wprowadzić i od 6 grudnia obowiązek jazdy na suwak stał się faktem.

Należy również wspomnieć, że wraz z przepisami dotyczącymi jazdy na suwak, w życie weszły również przepisy o tzw. korytarzu życia – z punktu widzenia bezpieczeństwa mające szczególnie duże znaczenie nie tyle dla samych dla kierowców, co ogólnie dla wszystkich Polaków.

Na czym polega jazda na suwak? Jaką zmianę wprowadzają dotyczące jej przepisy?

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów kodeksu drogowego, a w szczególności z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

Najważniejsze w tym przepisie jest jednak treść obu wspomnianych ustępów, które regulują zasady jazdy na suwak w sposób następujący:

  • 4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.
  • 4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu, umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Przytoczone przepisy mają na celu upłynnienie ruchu w miejscach, w których dochodzi do zwężenia jezdni i zapobieżeniu przypadkom jak w poniższej kompilacji:

Spodobał Ci się artykuł?
i sprawdź ceny w naszej ofercie!

Jak w praktyce stosować nowe przepisy o jeździe na suwak?

Ponieważ suche przepisy mogą okazać się dla Was mało zrozumiałe – czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę specyfikę prawniczego języka – przedstawiamy zasady jazdy na suwak w sposób maksymalnie uproszczony i zaproponowany przez samo Ministerstwo Infrastruktury. Na czym więc to wszystko polega?

Zasada jest bardzo prosta. Gdy na drodze dwu- lub trzypasmowej pojawi się zwężenie jezdni – czy to zwężenie stałe, czy chwilowe, wynikające np. z zablokowania jednego pasa ruchu na skutek wypadku drogowego – powinieneś postępować zgodnie z zamieszczonymi na ilustracji przykładami:

Musicie przy tym pamiętać, że zmiana pasa ruch może nastąpić jedynie tuż przed miejscem, w których występuje zwężenie jezdni. Jazda na suwak nie obejmuje zamiany pasa ruchu na dłuższym odcinku.

Co może stanąć na przeszkodzie nowemu przepisowi o jeździe na suwak?

Przede wszystkim stare przyzwyczajenia i mentalność części kierowców. Przepisy nakazujące jazdę na suwak będą bowiem miały sens tylko wówczas, gdy wszyscy będą się do nich stosować. Wystarczy jeden przysłowiowy „szeryf” na drodze ze zwężeniem, a cała idea upłynnienia ruchu pójdzie na marne.

Na szczęście wraz z nowymi przepisami, policja zyskała również możliwość karania kierowców niestosujących się do wprowadzonego przez nie obowiązku. Na ile to pomoże? Czas pokaże.


Dodaj swój komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.