7 pytań o oleje samochodowe. Co koniecznie powinniście o nich wiedzieć, a o co baliście się spytać swojego mechanika?

Data:

Olej silnikowy jest samochodowym płynem eksploatacyjnym o kluczowym znaczeniu dla działania pojazdu. Jednak mimo jego ogromnego znaczenia, wiedza na temat oleju silnikowego – nawet ta podstawowa – bywa zwyczajnie dziurawa. Które z tych „dziur” powinniście jak najprędzej uzupełnić?

Olej samochodowy odpowiada za pracę silnika i licznych podzespołów współpracujących. Jego zadaniem jest smarowanie jednostki napędowej (i nie tylko!), chłodzenie jej, dbanie o jej czystość oraz ochrona przed korozją. Rodzaj i jakość oleju współodpowiada za to, jak długo i jak dobrze silnik będzie znosił intensywną eksploatację. Tak samo jak odpowiada za to sposób, w jaki podchodzimy do wymiany oleju. Co koniecznie musicie na ten temat wiedzieć?

Spis treści

Jak sprawdzić poziom oleju w samochodzie?

Jest to wręcz banalnie proste. O zbyt niskim poziomie oleju poinformuje Was kontrolka przedstawiająca olejarkę. Kiedy się zapali, nie ma już co sprawdzać stanu oleju, trzeba po prostu dolać brakującą ilość. Jeśli jednak chcecie po prostu sprawdzić, jaki jest aktualny poziomu oleju w Waszym aucie, wystarczy odczytać ten poziom z bagnetu olejowego. Pamiętajcie, aby poziom oleju sprawdzać zawsze na zimnym silniku i na prostej, równej nawierzchni!

Czy można samodzielnie uzupełniać ubytki oleju?

Nie tylko można, ale wręcz trzeba! Zbyt niski poziom oleju w układzie smarowania stanowi realne zagrożenie dla silnika. Przy jego niedostatecznej ilości podczas jazdy może dojść do:

  • spadku ciśnienia w układzie,
  • zerwania filmu smarnego,
  • braku smarowania poszczególnych elementów.

Niedostatek oleju grozi uszkodzeniem, a nawet zatarciem silnika, dlatego w żadnym razie nie wolno ignorować wspominanej wyżej ikonki poziomu oleju. Ikonka ta poinformuje Was o konieczności uzupełnienia tego płynu.

Do jakiego poziomu należy dolewać olej?

Najlepiej i najbezpieczniej jest zawsze utrzymywać olej pomiędzy wyznaczonym przez producenta auta minimum a maximum. Obie te wartości możecie odczytać z bagnetu olejowego. O tym, czym grozi niedostatek oleju, już wiecie. A co w przypadku, gdy dolejecie przez nieuwagę za dużo oleju do zbiorniczka? Również nie jest to dobra sytuacja, ponieważ nadmiar oleju oznacza:

  • wzrost ciśnienia w układzie smarowania,
  • zwiększone spalanie oleju,
  • możliwe wypychanie uszczelnień przez olej i jego opary.

Jeśli dolejecie oleju zdecydowanie za dużo, trzeba będzie jego nadmiar z układu odciągnąć. Przy niewielkiej nadwyżce oleju nie jest to wymagane, ponieważ producenci aut przewidzieli podobną sytuację i pozostawili pewną „zakładkę” przy określaniu maksymalnego poziomu oleju w układzie.

Czy można samemu wymienić olej i czy wymiana taka jest wskazana?

Wymiana oleju jest czynnością prostą, choć wymagającą zwykle posiadania pewnego minimalnego przygotowania. Chodzi tu nie tyle o przygotowanie merytoryczne, co o narzędzia i akcesoria, które mogą się podczas takiej wymiany bardzo przydać. Aby prawidłowo przeprowadzić taką wymianę będziecie potrzebować:

Możecie również wypróbować przy tej okazji jeden z naszych nalewaków warsztatowych, który gwarantuje Wam, że cały olej wyląduje w zbiorniczku, a nie również w całej jego okolicy.

Jeśli sami nie czujecie się na siłach, aby przeprowadzić wymianę oleju, lepiej poprosić o to fachowca lub po prostu znajomego kierowcę z większym doświadczeniem.

Spodobał Ci się artykuł?

i sprawdź ceny olejów samochodowych w naszej ofercie!

Kiedy i po jakim czasie powinno się wymieniać olej w aucie?

W przypadku wymiany oleju, w każdym samochodzie mamy do czynienia z dwoma wskazówkami, które coraz częściej stają ze sobą w sprzeczności. Wskazówkami tymi są:

  1. Zalecenia producenta auta
  2. Zalecenia ekspertów, mechaników oraz doświadczonych kierowców.

Z reguły zalecenia producenta stanowią wskazówkę wiarygodną, obowiązującą i nieprzekraczalną. Jeśli więc producent w instrukcji obsługi pojazdu zamieści wskazówkę, że interwał wymiany oleju w tym konkretnym modelu to 20 tys. km, to tego należy się trzymać i w żadnym wypadki nie wolno tego interwału przeciągać. Coraz częściej jednak zalecenia producentów są poprawiane przez ekspertów i mechaników, którzy w określonych przypadkach doradzają skrócenie interwału wymiany oleju. W skrajnych przypadkach nawet o połową.

Podsumowując – olej wymieniajcie nie rzadziej, niż zaleca to producent auta, przy czym z określonych powodów możecie go odpowiednio skrócić. Powodami tymi mogą być np. doświadczenia innych użytkowników, specyfika konkretnego modelu czy zwykły błąd producenta.

Czy można mieszać ze sobą różne oleje samochodowe?

Mieszanie różnego rodzaju olejów samochodowych jest możliwe, o ile dotyczy to mieszania olejów tej samej klasy i jakości, ale różnych marek (producentów). Mieszanie ze sobą olejów silnikowych o różnych klasach lepkości czy o różnych bazach olejowych jest co najmniej niewskazane. Choć są od tej zasady pewne wyjątki.

Jakie oleje można ze sobą mieszać w sytuacjach awaryjnych?

Jeśli dojdzie do sytuacji awaryjnej, wymieszanie ze sobą dwóch różnych olejów silnikowych staje się dopuszczalne, ale jedynie przy zachowaniu dwóch kluczowych zasad:

  1. Nie mieszamy ze sobą olejów silnikowych w sposób, który będzie oznaczał obniżenie jakości oleju stosowanego domyślnie – np. do oleju syntetycznego, zalecanego przez producenta auta, nie dolewamy oleju mineralnego.
  2. Mieszając oleje silnikowe o różnych klasach lepkości, używamy olejów o delikatnie różnej lepkości „zimowej” i identycznej lepkości „letniej” – możemy więc wymieszać ze sobą oleje 10W40 i 5W40, ale już nie 10W40 i 0W20.

Wymieszanie olejów różniących się od siebie znacząco skończy się żelowaniem powstałego miksu, wytrącaniem się dodatków uszlachetniających i drastycznym spadkiem skuteczności w każdym aspekcie działania oleju. Dla silnika z całym osprzętem oznacza to katastrofę, dla właściciela auta konieczność bardzo poważnych wydatków.


Dodaj swój komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.