Wahacz poprzeczny

Wahacz poprzeczny to część zawieszenia wielowahaczowego, która zamontowana jest prostopadle względem koła i jest sztywnym elementem zawieszenia, które nie zmienia swojej długości. Wśród standardowych układów zawieszeń opartych na wahaczach poprzecznych rozróżniamy rónoległy oraz trapezowy, które cechuja się prowadzeniem każdego z kół poprzez dwa wahacze.