Łożysko toczne

Łożysko toczne jest łożyskiem kulkowym oraz wałeczkowym. Pierścień wewnętrzny w takim łożysku osadzony jest na czopie wału lub innym elemencie, gdzie pierścień zewnętrzny umieszczony jest nieruchomo w oprawie lub w innym elemencie nośnym. Elementy toczne, którymi mogą być kulki lub wałeczki, umieszczone są pomiędzy pierścieniami i stykają się z ich bieżniami zapewniając obrót pierścieni względem siebie.